Ocitl-li jste se Vy nebo Váš blízký v bytové nebo finanční tísni, můžete kontaktovat některé pomáhající organizace. V prvé řadě se můžete obrátit na některou linku krizové pomoci. Druhým místem, kam je dobré se v této situaci obrátit, jsou občanské poradny.

  • Jsou k dispozici ve všech krajích ČR.
  • Poskytují sociálně-právní poradenství zdarma a anonymně.
  • Poradenství se týká mnoha oblastí jako např: bytová a finanční tíseň, potíže s takzvanými „šmejdy“, spotřebitelská práva a občanská práva.
  • V občanské poradně nehledejte právní zastoupení, finanční výpomoc, zajištění bydlení a zajištění zaměstnání. Očekávejte informace a návrhy, konkrétní kroky jsou již na Vás.
  • Do poradny je možné se předem objednat nebo využít časů pro konzultace bez objednání.
  • Pro získání kvalifikované rady je výhodou mít s sebou všechny příslušné dokumenty.
  • Bližší informace a kontakty naleznete na webových stránkách www.obcanskeporadny.cz.

Pro případ, že jste se Vy nebo Váš blízký dostali do finanční tísně nebo máte dluhy, existují kromě občanských poraden také specializované dluhové poradny, například poradna při finanční tísni, bližší informace naleznete na www.financnitisen.cz.

Objednejte se předem telefonicky, pokud to poradna nenabízí jinak. I zde je poradenství bezplatné a vezměte s sebou určitě všechny relevantní dokumenty.

© 2019 Elpida o.p.s. Všechna práva vyhrazena
Texty připravil tým Linky seniorů.