1.

Zažíváte v životě těžké období?

Jste nemocný/nemocná? Cítíte se na všechno sám/sama? Máte pocit, že nikomu na vás nezáleží? Udělal/a jste chybu, kterou už nelze vzít zpět? Je těžké být na všechno sám. Obraťte se na některou z linek krizové pomoci. Služba je anonymní, nemusíte říci ani své jméno a na druhé straně telefonu je člověk, který vás vyslechne a může vám pomoci.

2.

Jste v bezvýchodné situaci?

Máte finanční potíže nebo problémy s bydlením? Máte dluhy a nevíte, jak dál? Cítíte, že jste prohrál/a a zklamal/a? Máte pocit, že jediné řešení je tady už nebýt? Než uděláte závažné rozhodnutí, zkuste s někým o svých pocitech promluvit. Není se za co stydět! Nenapadá-li vás nikdo blízký nebo nemáte-li takovou osobu, obraťte se na linku krizové pomoci nebo zajděte do nejbližšího krizového centra. Existují specializované služby a odborníci, kteří vám mohou pomoci.

3.

Máte sebevražedné myšlenky?

Myslíte na to, jaké by to bylo se zabít? Máte pocit, že by vám to pomohlo a pomohlo by to i vašim blízkým? Uleví se vám, když si ublížíte? Žít s těmito pocity je nesmírně náročné. Ví někdo z vašeho okolí, jak vám je? Zkuste se někomu blízkému svěřit. Pokud to nejde, nebo vám vaši blízcí nerozumí, obraťte na některou z linek krizové pomoci. Můžete volat nebo psát podle toho, co je vám příjemnější. Svěřte se s tím, co se ve vás děje.

4.

Máte plán, jak ukončit svůj život?

Cítíte se tak na dně? Máte pocit, že už vám nezbývá nic jiného, než se zabít, a jste na to připraven/a? Víte o způsobu či místě, kde a jak byste chtěl/a ukončit svůj život? Máte datum, kdy by se to mělo stát? Nezůstávejte sám/a, vyhledejte někoho blízkého a řekněte mu to. Zavolejte na linku krizové pomoci a řekněte o svém plánu.

5.

Jste připraven/a ukončit svůj život právě teď?

Nebo v nejbližší možné době? Zpomalte ještě na chvilku a vydechněte. Toto rozhodnutí je ve vašich rukou a máte na ně právo. Zároveň už ho nebudete nikdy moci vrátit zpět. Dejte si ještě šanci. Zavolejte někomu blízkému a řekněte mu to. Zavolejte 155 (rychlou záchrannou službu) nebo linku krizové pomoci.

6.

Zažívá váš blízký v životě těžké období?

Máte podezření, že už neví, jak dál, že je toho na něj moc? Buďte mu oporou a ptejte se ho, jak se cítí. To, co se dozvíte, nemusí být příjemné. Rozhovor s někým, kdo projeví zájem a starost, může znamenat mnoho a může pomoci.

7.

Máte pocit, že se váš blízký chová zvláštně?

Mluví o tom, že neví, jak dál? Že nic nemá smysl? Zbavuje se majetku, dává věci „do pořádku“? Zabývá se nadmíru věcmi souvisejícími se smrtí? Ptejte se ho, jak se cítí, co se mu teď děje. Zeptejte se ho přímo, jestli někdy má sebevražedné myšlenky. Nemusíte mít obavy, touto otázkou nepřivoláte sebevražedné chování, naopak, možná velmi pomůžete. Pokud se vaše podezření potvrdí, motivujte vašeho blízkého ve vyhledání pomoci. Může volat na linku krizové pomoci nebo vyhledat krizové centrum.

8.

Hovoří váš blízký o sebevražedných myšlenkách?

Stěžuje si, že jeho život ztratil smysl? Ptejte se ho, jestli přemýšlí nad tím, že by si ublížil. Ptejte se, jestli si zkusil již ublížit. Takové otázky dotyčného člověka nenabádají k jednání, naopak, mohou pomoci. Pokud vám podezření potvrdí, naslouchejte mu. Nevymlouvejte dotyčnému jeho pocity, nezlehčujte je. Buďte mu oporou a nabídněte pomoc s vyhledáním odborné pomoci. Motivujte ho k volání linky krizové pomoci nebo ho doprovoďte do krizového centra.

9.

Má váš blízký sebevražedný plán?

Mluvte s ním o plánu, ptejte se ho, jak konkrétně vypadá. Nesuďte ho a nezlehčujte jeho pocity. Naslouchejte mu. Pokud je váš blízký akutně ohrožený, volejte 155 (rychlou záchrannou službu) nebo 112. Můžete ho také doprovodit do krizového centra. V případě, že takovou pomoc odmítá, motivujte ho k volání na linku krizové pomoci.

10.

Jste svědkem sebevražedného chování?

Ať již u blízké osoby nebo i někoho cizího? Ihned volejte 155 (rychlou záchrannou službu) nebo 112. Pokud je to možné, navažte s dotyčným kontakt. Neopouštějte ho.

© 2019 Elpida o.p.s. Všechna práva vyhrazena
Texty připravil tým Linky seniorů.